باتری کوادکوپتر

باتری کوادکوپتر ها ، یکی از مهمترین قطعات کوادکوپتر ها می باشد .

این باتری ها از جنس لیتیوم پلمیر (لیپو) بوده و دارای توان و قدرت زادی می باشند .

ولتاژ و آمپر باتری کوادکوپتر ها :

باتری کوادکوپترها دارای ولتاژی از 3.7 ولت تا 22.2 ولت می باشد .

میزان آمپر باتری کوادکوپتر ها از 100 میلی آمپر تا 10000 میلی آمپر می باشد .

شرایط نگهداری باتری کوادکوپتر ها :

  • مهمترین نکنه در این بحث عدم شارژ با آدابتور های غیر استاندارد می باشد . همچنین شما نیاید یک باتری کوادکوپترها را کمتر یا بیشتر از مدت زمان توصیه شده شارژ کنید .
  • بهترین دما برای نگهداری باتری کوادکوپترها دمای یخچال می باشد .
  • به هیچ عنوان به باتری های لیپو با اجسام نوک تیز ضربه نزنید .

(این کار باعث منفجر شدن یا آتیش گرفتن باتری لیپو می شود .)

  • از باتری های با آمپر بالاتر برای استفاده از کوادکوپتر خود بپرهیزید .

(این امر باعث آسیب دیدن به مدار و موتور کوادکوپتر شما می شود . )

باشگاه آرسی ایران

باتری کوادکوپتر | باتری کواد کوپتر | خرید باتری کوادکوپتر | خرید باتری کواد کوپتر

باتری کوادکوپتر

باتری کوادکوپتر ها ، یکی از مهمترین قطعات کوادکوپتر ها می باشد .

این باتری ها از جنس لیتیوم پلمیر (لیپو) بوده و دارای توان و قدرت زادی می باشند .

ولتاژ و آمپر باتری کوادکوپتر ها :

باتری کوادکوپترها دارای ولتاژی از 3.7 ولت تا 22.2 ولت می باشد .

میزان آمپر باتری کوادکوپتر ها از 100 میلی آمپر تا 10000 میلی آمپر می باشد .

شرایط نگهداری باتری کوادکوپتر ها :

  • مهمترین نکنه در این بحث عدم شارژ با آدابتور های غیر استاندارد می باشد . همچنین شما نیاید یک باتری کوادکوپترها را کمتر یا بیشتر از مدت زمان توصیه شده شارژ کنید .
  • بهترین دما برای نگهداری باتری کوادکوپترها دمای یخچال می باشد .
  • به هیچ عنوان به باتری های لیپو با اجسام نوک تیز ضربه نزنید .

(این کار باعث منفجر شدن یا آتیش گرفتن باتری لیپو می شود .)

  • از باتری های با آمپر بالاتر برای استفاده از کوادکوپتر خود بپرهیزید .

(این امر باعث آسیب دیدن به مدار و موتور کوادکوپتر شما می شود . )

باشگاه آرسی ایران