موتور کوادکوپتر

تقسیم بندی موتور کوادکوپتر ها :

موتور کوادکوپتر ها به سه دسته تقسیم می شوند :

  • کرولس
  • براش
  • براشلس

کرولس : موتور هایی هستند که در اغلب کوادکوپتر هایی با سایز زیر 40 استفاده شده و معمولا گرد هستند .

این موتور ها در ابعاد مختلفی عرضه می شوند .

توجه داشته باشید این موتور ها در ولتاژ 3.7 ولت و 7.4 ولت متفاوت می باشند .

براش : موتور کوادکوپتر هایی هستند که برای کوادکوپتر های بالای سایز 50 استفاده شده و اغلب به صورت مکعب مستطیل ارائه می شوند .

توان آنها بالا بوده و دارای RPM های متفاوتی می باشند .

براشلس : 

موتور های براشلس موتور هایی با RPM بسیار بالایی هستند که بیشتر در دستگاه های حرفه ای نصب شده و می توانند تراست بالایی داشته باشند .

این موتور ها سه سیم بوده و اغلب پوسته متحرک بوده و برای نصب نیاز به اسپید کنترل دارند .

توجه داشته باشید در صورت خرید آنلاین به ابعاد موتور کوادکوپتر (ارتفاع و قطر و عرض) مورد نظر حتما دقت کنید .

باشگاه آرسی ایران

موتور کوادکوپتر | خرید موتور کوادکوپتر | خرید موتور کواد کوپتر | قطعات یدکی کوادکوپتر

موتور کوادکوپتر

تقسیم بندی موتور کوادکوپتر ها :

موتور کوادکوپتر ها به سه دسته تقسیم می شوند :

  • کرولس
  • براش
  • براشلس

کرولس : موتور هایی هستند که در اغلب کوادکوپتر هایی با سایز زیر 40 استفاده شده و معمولا گرد هستند .

این موتور ها در ابعاد مختلفی عرضه می شوند .

توجه داشته باشید این موتور ها در ولتاژ 3.7 ولت و 7.4 ولت متفاوت می باشند .

براش : موتور کوادکوپتر هایی هستند که برای کوادکوپتر های بالای سایز 50 استفاده شده و اغلب به صورت مکعب مستطیل ارائه می شوند .

توان آنها بالا بوده و دارای RPM های متفاوتی می باشند .

براشلس : 

موتور های براشلس موتور هایی با RPM بسیار بالایی هستند که بیشتر در دستگاه های حرفه ای نصب شده و می توانند تراست بالایی داشته باشند .

این موتور ها سه سیم بوده و اغلب پوسته متحرک بوده و برای نصب نیاز به اسپید کنترل دارند .

توجه داشته باشید در صورت خرید آنلاین به ابعاد موتور کوادکوپتر (ارتفاع و قطر و عرض) مورد نظر حتما دقت کنید .

باشگاه آرسی ایران