بنزینی

ماشین بنزینی به ماشین هایی گفته می شود که سوخت آن ها بنزین معمولی بوده و دارای سرعت و شتاب اولیه خوبی می باشند .

ماشین بنزینی در کلاس های فنی زیر طبقه بندی می شوند :

 • آفرود یا تراک (ماشین هایی که شاسی بلندی دارند)
 • آنرود (ماشین های که شاسی آن ها نزدیک به زمین هست )
 • باگی (حدافاصل شاسی آفرود و آنرود را باگی گویند)

ویژگی های ماشین کنترلی بنزینی :

 1. سرعت بسیار بالا (+60 کیلومتر بر ساعت)
 2. شتاب اولیه مناسب
 3. قدرت موتور زیاد
 4. موتور هایی با حجم بالای 23 سی سی
 5. سوختی ارزان (بنزین و روغن مخصوص)
 6. هندلینگ فوق العاده
 7. اکثرا تک دیفرانسیل می باشند
 8. اسیکل و سایز بزرگتر
 9. قابلیت تیونینگ پذیری بیشتر نسبت به نیترو ها
 10. و …

مکانیزم ماشین بنزینی هماهنند تمامی ماشین های واقعی یا موتور های دو زمانه می باشد .

می توان از مهمترین برند ها و مدل های ماشین های بنزینی به HPI BAJA ، FG و غیره نام برد .

باشگاه آرسی ایران

ماشین بنزینی | ماشین کنترلی بنزینی | ماشین کنترلی بنزین سوز | ماشین کنترلی سوختی |

بنزینی

ماشین بنزینی به ماشین هایی گفته می شود که سوخت آن ها بنزین معمولی بوده و دارای سرعت و شتاب اولیه خوبی می باشند .

ماشین بنزینی در کلاس های فنی زیر طبقه بندی می شوند :

 • آفرود یا تراک (ماشین هایی که شاسی بلندی دارند)
 • آنرود (ماشین های که شاسی آن ها نزدیک به زمین هست )
 • باگی (حدافاصل شاسی آفرود و آنرود را باگی گویند)

ویژگی های ماشین کنترلی بنزینی :

 1. سرعت بسیار بالا (+60 کیلومتر بر ساعت)
 2. شتاب اولیه مناسب
 3. قدرت موتور زیاد
 4. موتور هایی با حجم بالای 23 سی سی
 5. سوختی ارزان (بنزین و روغن مخصوص)
 6. هندلینگ فوق العاده
 7. اکثرا تک دیفرانسیل می باشند
 8. اسیکل و سایز بزرگتر
 9. قابلیت تیونینگ پذیری بیشتر نسبت به نیترو ها
 10. و …

مکانیزم ماشین بنزینی هماهنند تمامی ماشین های واقعی یا موتور های دو زمانه می باشد .

می توان از مهمترین برند ها و مدل های ماشین های بنزینی به HPI BAJA ، FG و غیره نام برد .

باشگاه آرسی ایران