ماشین سوختی

باشگاه آرسی ایران یکی از تخصصی ترین مراکز خرید ، فروش و تعمیر انواع ماشین سوختی و ماشین الکتریکی می باشد.

ماشین های سوختی به دو دسته مهم تقسیم بندی می شوند :

  • بنزین سوز
  • نیترو سوز

تمامی ماشین ها به سه کلاس فنی تقسیم می شوند :

  • آفرود یا تراک (ماشین هایی که شاسی بلندی دارند)
  • آنرود (ماشین های که شاسی آن ها نزدیک به زمین هست )
  • باگی (حدافاصل شاسی آفرود و آنرود را باگی گویند)

البته کلاس های فرعی دیگری هم مثل تراگی یا استادیم تراک و یا شورت کورس هم در این طبقه بندی جایگاه ویژه ای دارند .

سوالی که همیشه در ذهن اکثر دوستان وجود دارد به این شکل مطرح می شود که تفاوت عمئه ماشین نیترو و بنزینی چیست ؟

شاید همین چند جمله پاسخ شما باشد :

نیترو :

  • سرعت بیشتر
  • شتاب بیشتر
  • اکثر ماشین های 4WD هستند
  • سوخت مجزا
  • تنوع در شاسی ها
  • قیمت مناسب تر

بنزین سوز :

  • ورزن زیاد
  • ابعاد بزرگتر
  • اکثرا 2WD هستند
  • قدرت زیاد
  • زمان بازی بیشتر
  • قطعات نزدیکتر به ماشین واقعی
  • صدای بیشتر
  • سوخت ارزان تر

انواع قطعات یدکی و قطعات مربوط به آپشن و تیونینگ ماشین های سوختی و الکتریکی را می توانید در شعب و یا وب سایت باشگاه آرسی ایران بیابید.

توجه داشته باشید ماشین های سوختی با اصطلاح عامیانه ماشین های بنزینی شناخته می شود .

ماشین سوختی | خرید ماشین سوختی | تعمیرماشین سوختی | باشگاه آرسی ایران

ماشین سوختی

باشگاه آرسی ایران یکی از تخصصی ترین مراکز خرید ، فروش و تعمیر انواع ماشین سوختی و ماشین الکتریکی می باشد.

ماشین های سوختی به دو دسته مهم تقسیم بندی می شوند :

  • بنزین سوز
  • نیترو سوز

تمامی ماشین ها به سه کلاس فنی تقسیم می شوند :

  • آفرود یا تراک (ماشین هایی که شاسی بلندی دارند)
  • آنرود (ماشین های که شاسی آن ها نزدیک به زمین هست )
  • باگی (حدافاصل شاسی آفرود و آنرود را باگی گویند)

البته کلاس های فرعی دیگری هم مثل تراگی یا استادیم تراک و یا شورت کورس هم در این طبقه بندی جایگاه ویژه ای دارند .

سوالی که همیشه در ذهن اکثر دوستان وجود دارد به این شکل مطرح می شود که تفاوت عمئه ماشین نیترو و بنزینی چیست ؟

شاید همین چند جمله پاسخ شما باشد :

نیترو :

  • سرعت بیشتر
  • شتاب بیشتر
  • اکثر ماشین های 4WD هستند
  • سوخت مجزا
  • تنوع در شاسی ها
  • قیمت مناسب تر

بنزین سوز :

  • ورزن زیاد
  • ابعاد بزرگتر
  • اکثرا 2WD هستند
  • قدرت زیاد
  • زمان بازی بیشتر
  • قطعات نزدیکتر به ماشین واقعی
  • صدای بیشتر
  • سوخت ارزان تر

انواع قطعات یدکی و قطعات مربوط به آپشن و تیونینگ ماشین های سوختی و الکتریکی را می توانید در شعب و یا وب سایت باشگاه آرسی ایران بیابید.

توجه داشته باشید ماشین های سوختی با اصطلاح عامیانه ماشین های بنزینی شناخته می شود .