هواپیما

هواپیما های کنترلی قدیمترین محصولات رادیو کنترلی هستند که قدمت آنها به بالای 70 سال می رسد .

تمامی هواپیماها از سیستم های اصلی و واقعی الگوبرداری شده اند و لذت پرواز با آن ها مثال زدنیست .

انواع هواپیما ها :

 • هواپیمای کنترلی سوختی
 • هواپیمای کنترلی الکتریک

هواپیماها به دو صورت آماده پرواز (RTF) و کیت ارائه می شوند .

در هواپیما های آماده پروازی تمامی متعلقات نیاز برای پرواز در داخل جعبه هواپیمای کنترلی موجود می باشد .

در هواپیماهای کیت (Kit) نیز فقط بدنه هواپیمای کنترلی را شما خریداری می کنید و برای الباقی قطعات و متعلقات نیاز به استاد راهنما و کاپیتان پرواز دارید .

برخی ار ویژگی های هواپیماهای کنترلی :

 • قدرت مانور بالا
 • هدایت آسان تر نسبت به کوادکوپتر ها
 • برد بالاتر
 • سرعت مانور و هدایت پذیری آسان تر
 • فرود آمدن سخت تر
 • صدای زیبا در موتور های سوختی و جت های کنترلی
 • ابعاد بزرگتر و حمل سخت تر
 • و …

باشگاه آرسی ایران

 

هیچ محصولی یافت نشد.

هواپیما | هواپیما کنترلی | هواپیما کنترلی سوختی | جت کنترلی | سسنا کنترلی | هواپیما الکتریک

هواپیما

هواپیما های کنترلی قدیمترین محصولات رادیو کنترلی هستند که قدمت آنها به بالای 70 سال می رسد .

تمامی هواپیماها از سیستم های اصلی و واقعی الگوبرداری شده اند و لذت پرواز با آن ها مثال زدنیست .

انواع هواپیما ها :

 • هواپیمای کنترلی سوختی
 • هواپیمای کنترلی الکتریک

هواپیماها به دو صورت آماده پرواز (RTF) و کیت ارائه می شوند .

در هواپیما های آماده پروازی تمامی متعلقات نیاز برای پرواز در داخل جعبه هواپیمای کنترلی موجود می باشد .

در هواپیماهای کیت (Kit) نیز فقط بدنه هواپیمای کنترلی را شما خریداری می کنید و برای الباقی قطعات و متعلقات نیاز به استاد راهنما و کاپیتان پرواز دارید .

برخی ار ویژگی های هواپیماهای کنترلی :

 • قدرت مانور بالا
 • هدایت آسان تر نسبت به کوادکوپتر ها
 • برد بالاتر
 • سرعت مانور و هدایت پذیری آسان تر
 • فرود آمدن سخت تر
 • صدای زیبا در موتور های سوختی و جت های کنترلی
 • ابعاد بزرگتر و حمل سخت تر
 • و …

باشگاه آرسی ایران

 

هیچ محصولی یافت نشد.