سوخت نیترو MAGMA FUEL

120,000 تومان

موجود در انبار

سوخت نیترو MAGMA FUEL

مناسب برای تمامی ماشین های نیترو سوز

20 درصد

مناسب برای تمامی برند ها و مناسب برای تمامی کلاس های :

  • آفرود
  • آنرود
  • باگی
  • تراگی

در تمامی طول چهار فصل مورد استفاده قرار می گیرد