نیترو سوز

ماشین های سوختی کنترلی نیترو سوز به ماشین هایی گفته می شود که سوخت آن ها نیترو بوده و دارای سرعت و شتاب اولیه بالایی می باشند .

ماشین های نیترو سوز در کلاس های فنی زیر طبقه بندی می شوند :

 • آفرود یا تراک (ماشین هایی که شاسی بلندی دارند)
 • آنرود (ماشین های که شاسی آن ها نزدیک به زمین هست )
 • باگی (حدافاصل شاسی آفرود و آنرود را باگی گویند)

البته کلاس های فرعی دیگری هم مثل تراگی یا استادیم تراک و یا شورت کورس هم در این طبقه بندی جایگاه ویژه ای دارند .

ویژگی های ماشین کنترلی نیترو سوز :

 1. سرعت بسیار بالا (+60 کیلومتر بر ساعت)
 2. شتاب اولیه بالا (زیر 5 ثانیه)
 3. موتور هایی با حجم زیر 6 سی سی
 4. سوخت مخصوص با درصد بین 16 تا 25 درصد (معروف به سوخت نیترو)
 5. هندلینگ فوق العاده
 6. صدای زیباتر نسبت به ماشین کنترلی بنزینی
 7. قطعات یدکی ارزان تر نسبت به نوع بنزینی
 8. تنوع بیشتر
 9. و …

باشگاه آرسی ایران

نیترو سوز | ماشین نیترو سوز | ماشین سوختی نیترو سوز | خرید ماشین نیترو | سوخت نیترو

نیترو سوز

ماشین های سوختی کنترلی نیترو سوز به ماشین هایی گفته می شود که سوخت آن ها نیترو بوده و دارای سرعت و شتاب اولیه بالایی می باشند .

ماشین های نیترو سوز در کلاس های فنی زیر طبقه بندی می شوند :

 • آفرود یا تراک (ماشین هایی که شاسی بلندی دارند)
 • آنرود (ماشین های که شاسی آن ها نزدیک به زمین هست )
 • باگی (حدافاصل شاسی آفرود و آنرود را باگی گویند)

البته کلاس های فرعی دیگری هم مثل تراگی یا استادیم تراک و یا شورت کورس هم در این طبقه بندی جایگاه ویژه ای دارند .

ویژگی های ماشین کنترلی نیترو سوز :

 1. سرعت بسیار بالا (+60 کیلومتر بر ساعت)
 2. شتاب اولیه بالا (زیر 5 ثانیه)
 3. موتور هایی با حجم زیر 6 سی سی
 4. سوخت مخصوص با درصد بین 16 تا 25 درصد (معروف به سوخت نیترو)
 5. هندلینگ فوق العاده
 6. صدای زیباتر نسبت به ماشین کنترلی بنزینی
 7. قطعات یدکی ارزان تر نسبت به نوع بنزینی
 8. تنوع بیشتر
 9. و …

باشگاه آرسی ایران